SLEVA! Exkluzivně STP 743 m2, Vyškov, k.ú. Lhota, okr. Vyškov

Velká sleva 3.135.200, - Kč vč. provize RK

Popis

 

Exkluzivně ve výhradním zastoupení nabízíme prodej rohového pozemku o CP 743 m2 určeného k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu situovaného na okraji klidné, slepé ulice v centru obce Vyškov, k.ú. Lhota. Šíře pozemku z ulice 25 m, zadní šíře 29,80 m, délka 27 m, na pozemek přivedeny veškeré IS: el, plyn, voda, splašková kanalizace.

Cena: 3.135.200,- Kč vč. provize RK

Vyřizuje pí Martofová, tel. 775 559 365, martofova@honestreal.cz

Územní plán Vyškov je zveřejněn na adrese: https://www.vyskov-mesto.cz/uzemni%2Dplan%2Dvyskov/ds-20949/p1=135869

Předmětný pozemek se nachází v plochách bydlení BI s regulativy:

F.4 PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH- BI

F.4.1 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH

Hlavní využití: bydlení v rodinných domech

Přípustné využití

 • základní občanská vybavenost sloužící především potřebám obytných zón – maloobchod, stravování, ubytování – max. kapacita 50 lůžek, školství, zdravotnictví, sociální péče, služby apod.
 • rekreace a sport
 • veřejná prostranství, zeleň
 • technická infrastruktura
 • dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická
 • protipovodňová opatření
 • protihluková opatření
 • vodní plochy

Nepřípustné využití

 • rodinná rekreace
 • průmyslová výroba
 • zemědělská výroba
 • občanská vybavenost – obchodní prodej o výměře pozemků pro budovy větší

než 1000 m2

 • služby opravárenské
 • čerpací stanice PHM
 • skupinové garáže
 • činnosti, stavby a zařízení jejímž provozem budou překročeny hodnoty hygienických limitů hluku ve vztahu k okolní obytné zástavbě

F.4.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Při výměře stavebního pozemku do 300 m2 lze realizovat pouze řadové domy nebo dvojdomy a zastavěná část plochy nepřesáhne 50% výměry stavebního pozemku.

Při výměře stavebního pozemku od 300 do 800 m2 nepřesáhne zastavěná část plochy 40% výměry stavebního pozemku.

Při výměře stavebního pozemku od 800 do 2000 m2 nepřesáhne zastavěná část plochy 30% výměry stavebního pozemku.

Při výměře stavebního pozemku nad 2000 m2 nepřesáhne zastavěná část plochy 25% výměry stavebního pozemku.

Maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží + podkroví

 

Vyřizuje pí Martofová Simona, tel. 775 559 365, martofova@honestreal.cz