Honestreal.cz
Home
BytyDomyRekreační objektyPozemkyKomerceSlužbyKontakt
služby

Realitní kancelář honestreal s. r. o. poskytuje následující služby

  Realitní a zprostředkovatelskou činnost  
 • nákup a prodej nemovitostí  
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor  
 • zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí  
 • zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu bytů
  a nebytových prostor
  Prodávajícím zajistíme:  
 • zpracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy  
 • zpracování návrhu na zápis do katastru nemovitostí
  a následný vklad  
 • zpracování smlouvy o převodu členských práv
  a povinností k družstevnímu bytu  
 • zpracování všech typů nájemních smluv  
 • zpracování smlouvy o věcném břemeni  
 • zpracování prohlášení vlastníka
Služby prodávajícím
(v případě podepsané smlouvy s naší realitní kanceláří)

  Právní servis:  
 • právní služby zdarma  
 • právní servis obsahuje vypracování návrhů
  smluv - smlouva o smlouvě budoucí kupní,
  kupní smlouva, smlouva o převodu členských
  práv, nájemní smlouva, návrh na vklad
  do katastru nemovitostí  
 • zdarma zajistíme potřebnou dokumentaci
  pro prodej vaší nemovitosti (list vlastnictví,
  snímek z katastrální mapy, nabývací tituly
  - kupní smlouva,darovací smlouva,
  usnesení o dědictví.
Služby kupujícím  
 • zdarma vás zaevidujeme do naší databáze
  a budeme vás informovat o nových nabídkách  
 • prohlídky za účasti makléřů přímo na místě  
 • v rámci provize pro vás zajistíme:
Právní servis: tzn. vypracování návrhů smluv - smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o převodu členských práv a povinností, nájemní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí.
služby
služby

Užitečné odkazy:

  nahlizenidokn.cuzk.cz - informace KÚ

  www.cenovemapy.cz - ceny pozemků

  www.nkcr.cz - seznam notářů ČR

  www.cak.cz - seznam advokátů ČR

- - - - - - -          

Zpracování osobních údajů